BANKI I INSTYTUCJE FINANSOWE

OPINIE I PROJEKTY
 • przedstawienie wybranych formalno-prawnych i ekonomiczno-finansowych aspektów funkcjonowania instrumentu finansowego – Samochodowego Certyfikatu Kredytowego (1995)
  REFERENCJE
 • opracowanie kierunków i perspektyw przekształceń polskiego systemu bankowego uwzględnieniem koncepcji koncentracji kapitału i udziału podmiotów zagranicznych w procesie prywatyzacji (1995)
 • opracowanie biznes planu dla nowo powołanej Spółki (1995)
 • projekcja działalności przedsiębiorstwa przy założeniu zmiany źródeł finansowania (1997)
WYCENY
 • wycena wartości banku i wartości akcji (1996,1997)
 • wycena wartości znaku firmowego (1996)
  REFERENCJE
 • wycena znaku firmowego banku (1996)
  REFERENCJE
 • oszacowanie wartości tytułu prasowego (1995)
 • analiza rynku usług bankowych w Poznaniu (1994)
ANALIZY
 • analiza pozycji prawno-ekonomicznej PZU jako udziałowca w innych przedsięwzięciach gospodarczych (1995)
 • analiza marketingowa zapotrzebowania odbiorców indywidualnych na usługi ubezpieczeniowe w Polsce (1994)
 • analizy marketingowe i ekonomiczno-finansowe dotyczące lokalizacji nowych placówek bankowych (1994)
 • analiza marketingowa lokalizacji oddziału banku (1994)
 • ocena ekonomiczna efektywności inwestycji i wycena wartości akcji (1994)
 • analiza i ocena bezpieczeństwa środków (1996)
 • ocena ekonomiczna efektywności inwestycji i wycena wartości akcji (1999)
 • porównanie ofert podmiotów bankowych w zakresie lokat terminowych, rachunków bieżących i kredytów dewizowych (1999)
MasiotaMasiota