BRANŻA BUDOWLANA

OPINIE I PROJEKTY
 • ocena do opinii biegłego sądowego dotyczącej kondycji Spółki (2010)
 • przeprowadzenie szkolenia z zakresu controllingu finansowego i strategicznego w przedsiębiorstwie (2000)
 • opracowanie strategii rozwoju Grupy Kapitałowej EXBUD (1996)
 • przygotowanie studium przedinwestycyjnego budowy obiektu fabrycznego gumy do żucia dla firmy Wrigley Poland Sp. z o. o. (1993)
  REFERENCJE
 • przygotowanie projektu kontraktów menedżerskich dla kadry kierowniczej (1993)
WYCENY
 • przygotowanie wyceny wartości Spółki (1996)
  REFERENCJE
 • przygotowanie wyceny gruntów oraz środków trwałych (1999)
 • przygotowanie wyceny wartości zakładu (1999)
ANALIZY
 • wykonanie analizy marketingowej popytu na projektowane apartamenty mieszkalne (2003)
 • wykonanie analizy prywatyzacyjnej Przedsiębiorstwa na zlecenie Wojewody Lubuskiego (2000)
  REFERENCJE
 • wykonanie analizy marketingowej popytu na opakowania z folii polistyrenowej (1993)
  REFERENCJE
 • wykonanie analizy marketingowej i ekonomiczno-finansowej inwestowania w produkcję betonów i produktów betonowych (1994)
MasiotaMasiota