BRANŻA CHEMICZNA

OPINIE I PROJEKTY
 • opracowanie strategii marketingowej dla jednego z czołowych producentów farb w Polsce (1996-1997)
  REFERENCJE
 • opracowanie strategii rozwoju spółki akcyjnej – czołowego producenta farb w Polsce – ujęcie alternatywne (1996-1997)
  REFERENCJE
 • opracowanie wariantów symulacji projektowanego przedsięwzięcia między spółką akcyjną (czołowym producentem farb w Polsce) a jej partnerem zagranicznym (1994)
ANALIZY
 • wykonanie analizy prawnej i ekonomiczno-finansowej współpracy między jednym z najstarszych przedsiębiorstw w gronie producentów farb w Polsce a jego partnerem zagranicznym – ujęcie jakościowe (1994)
 • diagnoza stanu Spółki Akcyjnej obejmująca: strukturę organizacyjną, pozycję konkurencyjną, stan zasobów, sytuację ekonomiczno-finansową, stan kadr (1994,1996,1997)
  REFERENCJE
 • przeprowadzenie ogólnopolskich badań marketingowych rynku farb i lakierów (1996-1997)
  REFERENCJE
 • przeprowadzenie badań marketingowych dla oceny farb chroniących drewno (1997)
MasiotaMasiota