BRANŻA ELEKTROTECHNICZNA

OPINIE I PROJEKTY
 • opracowanie programu restrukturyzacji i rozwoju BHU S.A. obejmującego realizację celów rozwojowych na rynku wewnętrznym, zewnętrznym oraz w obrębie działań operacyjnych w ujęciu etapowym i wariantowym (2009)
  REFERENCJE
 • opracowanie dotyczące oceny efektywności przedsięwzięcia – budowa hali magazynowo-handlowej w Gorzowie Wielkopolskim i jego wpływu na wartość Oddziału BHU S.A. (2009)
  REFERENCJE
 • opracowanie dotyczące kierunków restrukturyzacji i rozwoju BHU S.A. (2009)
  REFERENCJE
 • doradztwo celne (1998)
 • opracowanie projektu zakładowego planu kont (1996)
 • przedstawienie prawno-organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych aspektów funkcjonowania holdingu na etapie przed i poprywatyzacyjnym (2000)
 • modelowe ujęcie analizy ekonomiczno-finansowej (1993)
 • opracowanie szczegółowych aspektów prawno-organizacyjnych oraz ogólna ocena aspektów ekonomiczno-finansowych (1993)
 • opracowanie sprawozdania z działalności w 1995r. z retrospektywą do roku 1994 (1996)
  REFERENCJE
ANALIZY
 • analiza benchmarkingowa BHU S.A. i TIM S.A. w zakresie wybranych obszarów funkcjonowania (2009)
  REFERENCJE
 • przeprowadzenie pierwotnych badań marketingowych, których celem jest określenie postrzegania firmy Philips Lighting Poland przez współpracujące z nią przedsiębiorstwa i instytucje z najbliższego otoczenia (2005)
  REFERENCJE
 • diagnoza sytuacji podatkowej i bieżące szkolenia w zakresie podatku dochodowego i VAT (1996)
  REFERENCJE
 • weryfikacja dokumentów i materiałów źródłowych przygotowanych dla Ministerstwa Przekształceń Własnościowych (2000)
 • diagnoza stanu podatkowego Amica Wronki S.A. za rok 1997 (1997)
 • diagnoza stanu spółki pod względem uwarunkowań do wdrożenia systemu zarządzania przez controlling (1993)
 • diagnoza sytuacji podatkowej i szkolenia w zakresie podatku dochodowego i VAT (1996)
  REFERENCJE
 • marketingowe badanie popytu na urządzenia gastronomiczne (1992)
MasiotaMasiota