BRANŻA FARMACEUTYCZNA I MEDYCZNA

  • oszacowanie wartości firmy Salus s.c. metodą dochodową oraz opracowanie planu finansowego przedsięwzięcia zakupu Salus s.c. przez przedsiębiorstwo Medicor Sp. z o.o. (2009)
  • diagnoza sytuacji podatkowej spółki „POLFA” KUTNO S.A. i bieżące doradztwo w zakresie podatku dochodowego i VAT (1994,1998)
    REFERENCJEREFERENCJE
  • diagnoza i projekt reorganizacji przedsiębiorstwa (1996)
MasiotaMasiota