BRANŻA MEBLARSKA I PRZEMYSŁ DRZEWNY

OPINIE I PROJEKTY
 • opracowanie i przygotowanie do wdrożenia systemu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami norm ISO 9000 (1997)
  REFERENCJE
 • opracowanie koncepcji zmian organizacyjnych dla producenta mebli (2002, 2004)
  REFERENCJE
 • opracowanie regulaminu organizacyjnego (1997)
  REFERENCJE
 • opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa związanego z produkcją mebli (2000)
 • przygotowanie opinii dotyczącej planowania, finansowania produkcji, zaopatrzenia i logistyki dla znanego producenta mebli w Swarzędzu (1998)
 • metodyka i założenia aplikacji controllingu w procesie zarządzania (1995)
 • opracowanie projektu dotyczącego zarządzania przez budżetowanie jako instrumentu oddziaływania kierowniczego wraz z procedurą jego wdrożenia
 • opracowanie biznes planu przedsiębiorstwa (1995)
WYCENY
 • wycena wartości przedsiębiorstwa fabryki mebli biurowych (2009)
 • wycena wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego (2010)
 • wycena wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej w Komornikach (2008)
  REFERENCJE
 • wycena wartości przedsiębiorstwa (2003)
  REFERENCJE
 • opracowanie w zakresie wyceny wartości (1997)
  REFERENCJE
 • wykonanie wyceny znaku firmowego (2002)
  REFERENCJE
 • wycena znaku firmowego (2002)
 • wykonanie wyceny budynków i budowli w Zakładzie Mechaniczno-Budowlanym w Jarocinie (1995)
 • wykonanie wyceny fabryki (1993)
ANALIZY
 • analiza porównawcza kosztów działalności dla jednego z czołowych producentów mebli z siedzibą w Swarzędzu (1997)
 • przeprowadzenie analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa (1997)
 • ocena programu restrukturyzacji (2002)
 • diagnoza strategiczna przedsiębiorstwa uwzględniająca spółki związane z przemysłem drzewnym oraz produkcją mebli (2001)
 • opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa związanego z produkcją mebli (2001)
 • diagnoza strategiczna czołowego producenta mebli (1999)
 • diagnoza stanu spółki – producenta mebli – struktura organizacyjna, pozycja konkurencyjna, sytuacja ekonomiczno-finansowa, stan kadr, analiza prawna stanu i statusu prawnego nieruchomości oraz stanu zobowiązań i należności (1994)
  REFERENCJE
OBSŁUGA PRAWNA
 • świadczenie usług w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstwa związanego z produkcją mebli biurowych (1997)
MasiotaMasiota