BRANŻA METALURGICZNA

OPINIE I PROJEKTY
 • przygotowanie opinii dotyczącej innowacyjności technologii integracji procesów produkcyjnych w ramach łańcucha dostaw oraz technologii integracji procesów zakupów i dostaw (2007)
  REFERENCJE
 • opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa (1999)
 • opracowanie organizacyjnego modelu firmy oraz założeń systemu zarządzania przez budżety (1999)
  REFERENCJE
 • wstępna konstrukcja zasad i warunków wdrożenia controllingu (1994)
  REFERENCJE
 • opracowanie koncepcji i organizacja wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania (1994)
  REFERENCJE
 • opracowanie koncepcji przekształcenia Spółki w Holding (1999)
 • opracowanie programu restrukturyzacji (1997)
WYCENY
 • wycena wartości firmy (2001)
 • przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych (1998, 2005, 2007)
  REFERENCJE
 • wykonanie wyceny budynków i budowli wraz z ich wyposażeniem w tym z wyposażeniem związanym z gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną, energetyczną i gazową (1995)
 • wykonanie wyceny wartości Zakładu Wyrobów Gumowych dwiema metodami (1997)
 • wycena projektowanego aportu duńskiego w postaci maszyn i urządzeń oraz know-how (1996)
ANALIZY
 • analiza przedprywatyzacyjna przygotowana na zlecenie Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (1996)
 • analiza i usprawnienie obiegu dokumentacji (1999)
 • analiza ekspansji finansowej przedsiębiorstwa w strukturze holdingowej na etapie
  po przekształceniach prywatyzacyjnych (1993)
 • wykonanie analizy marketingowej (1997)
 • ogólnopolskie badania rynku lin i drutu (1994, 1996)
  REFERENCJE
 • diagnoza stanu przedsiębiorstwa (analiza prawna, analiza ekonomiczno-finansowa, analiza pozycji rynkowej, analiza stanu kadr) (1994)
  REFERENCJE
DORADZTWO
 • doradztwo prawne (2002)
 • doradztwo ekonomiczne (2001)
MasiotaMasiota