BRANŻA PAPIERNICZA

  • opracowanie wniosku o przyznanie środków w ramach SPO WKP i biznes planu dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (2005)
    REFERENCJE
  • analiza opłacalności inwestycji hotelarskiej (2001)
  • wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego nieruchomości (2000)
  • opracowanie i przygotowanie do wdrożenia systemu jakości zgodnie z wymogami norm ISO 9002 (1998)
    REFERENCJE
MasiotaMasiota