BRANŻA ROLNO-SPOŻYWCZA

OPINIE I PROJEKTY
 • opracowanie biznes planu do wniosku o fundusze SAPARD (2004)
 • opracowanie wniosku o fundusze SAPARD (2004)
 • opracowanie programu restrukturyzacji (2001)
 • opracowanie systemu zarządzania przez controlling- opracowanie projektu i nadzór (2000)
 • opracowanie założeń strategii i rozwoju (2000)
  REFERENCJEREFERENCJE
 • opracowanie systemu wynagrodzeń, weryfikacja struktury oraz rekrutacja pracowników (2000)
 • opracowanie struktury organizacyjnej (2000)
 • opracowanie systemu wynagrodzeń, weryfikacja struktury oraz rekrutacja pracowników (1999)
 • opracowanie procedury przekształcenia (1997)
 • opracowanie regulaminu organizacyjnego (2000)
 • opracowanie strategii działalności (1995)
 • opracowanie koncepcji architektury informacyjnej wraz z jej wdrożeniem (1993)
  REFERENCJE
ANALIZY
 • diagnoza stanu oraz opracowanie strategii rozwoju i restrukturyzacji (2000)
  REFERENCJE
 • diagnoza stanu, strategia oraz kierunki restrukturyzacji Korporacji Rolnej Spółki
  REFERENCJE
 • zbadanie stanu i opracowanie programu restrukturyzacji (1999)
 • analizy prywatyzacyjne 11 cukrowni wchodzących w skład grupy poznańskiej, gdańskiej, kalisko-konińskiej, w tym Cukrownie: Gniezno, Gosławice, Gryfice, Kluczewo, Pelplin, Pruszcz Gdański, Opalenica, Szamotuły, Witaszyce, Zbiersk, Zduny (1999)
  REFERENCJE
 • analiza przedprywatyzacyjna przygotowana na zlecenie Wojewody Poznańskiego (1998)
 • badania usług materialnych i niematerialnych bezpośrednio lub pośrednio świadczonych przez Wrigley Poland z punktu widzenia klientów i pracowników (1996)
WYCENY
 • oszacowanie wartości Spółki (1999)
  REFERENCJE
 • wykonanie wyceny gruntów (1999)
 • diagnoza stanu Przedsiębiorstwa (1998)
 • wycena znaku firmowego „OKOCIM” (1997)
 • wykonanie wyceny budynków i budowli (1994)
DORADZTWO
 • konsultacje i doradztwo dotyczące pozyskania funduszy europejskich (2004)
 • bieżące doradztwo w zakresie opracowania wniosku wraz z biznes planem w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (2004)
MasiotaMasiota