Informujemy, że Centrum Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o.
świadczy usługi w zakresie audytów i wdrożeń RODO

BRANŻA ROLNO-SPOŻYWCZA

OPINIE I PROJEKTY
  • opracowanie biznes planu do wniosku o fundusze SAPARD (2004)
  • opracowanie wniosku o fundusze SAPARD (2004)
  • opracowanie programu restrukturyzacji (2001)
  • opracowanie systemu zarządzania przez controlling- opracowanie projektu i nadzór (2000)
  • opracowanie założeń strategii i rozwoju (2000)
    REFERENCJEREFERENCJE
  • opracowanie systemu wynagrodzeń, weryfikacja struktury oraz rekrutacja pracowników (2000)
  • opracowanie struktury organizacyjnej (2000)
  • opracowanie systemu wynagrodzeń, weryfikacja struktury oraz rekrutacja pracowników (1999)
  • opracowanie procedury przekształcenia (1997)
  • opracowanie regulaminu organizacyjnego (2000)
  • opracowanie strategii działalności (1995)
  • opracowanie koncepcji architektury informacyjnej wraz z jej wdrożeniem (1993)
    REFERENCJE
ANALIZY
  • diagnoza stanu oraz opracowanie strategii rozwoju i restrukturyzacji (2000)
    REFERENCJE
  • diagnoza stanu, strategia oraz kierunki restrukturyzacji Korporacji Rolnej Spółki
    REFERENCJE
  • zbadanie stanu i opracowanie programu restrukturyzacji (1999)
  • analizy prywatyzacyjne 11 cukrowni wchodzących w skład grupy poznańskiej, gdańskiej, kalisko-konińskiej, w tym Cukrownie: Gniezno, Gosławice, Gryfice, Kluczewo, Pelplin, Pruszcz Gdański, Opalenica, Szamotuły, Witaszyce, Zbiersk, Zduny (1999)
    REFERENCJE
  • analiza przedprywatyzacyjna przygotowana na zlecenie Wojewody Poznańskiego (1998)
  • badania usług materialnych i niematerialnych bezpośrednio lub pośrednio świadczonych przez Wrigley Poland z punktu widzenia klientów i pracowników (1996)
WYCENY
  • oszacowanie wartości Spółki (1999)
    REFERENCJE
  • wykonanie wyceny gruntów (1999)
  • diagnoza stanu Przedsiębiorstwa (1998)
  • wycena znaku firmowego „OKOCIM” (1997)
  • wykonanie wyceny budynków i budowli (1994)
DORADZTWO
  • konsultacje i doradztwo dotyczące pozyskania funduszy europejskich (2004)
  • bieżące doradztwo w zakresie opracowania wniosku wraz z biznes planem w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (2004)
MasiotaMasiota