Informujemy, że Centrum Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o.
świadczy usługi w zakresie audytów i wdrożeń RODO

GOSPODARKA KOMUNALNA

SOGREAH CONSULTANT (FRANCJA)
  • opracowanie studium inwestycyjnego dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi – Feasibility Study for Energy Recovery from Solid Waste in Poznań (2001-2003)
    REFERENCJE
  • wykonanie ekspertyz z zakresu prawidłowości rozliczeń podatkowych (1993)
MasiotaMasiota