PRZEMYSŁ MASZYNOWY

OPINIE I PROJEKTY
 • opracowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego: Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw projektów: „Modernizacja udźwigowienia hali montażu” oraz „Redukcja ilości odpadów niebezpiecznych poprzez modernizację instalacji mycia międzyoperacyjnego detali” (2006)
 • opracowanie elementów biznes planu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego budowy mieszkań przy ul. Rolnej w Poznaniu, obejmującego analizę rynku mieszkań w Poznaniu, słabe strony inwestycji, ocenę wstępną efektywności inwestycji wraz z analizą wrażliwości (2006)
 • porozumienie o współpracy w zakresie bieżącego doradztwa w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych Spółki (1997)
 • wykonanie opinii w sprawie ujęcia wartości (2002)
 • opracowanie biznes planu (1993)
WYCENY
 • wycena znaku firmowego (2002)
 • wycena budynków i budowli (1994)
ANALIZY
 • analiza marketingowa rynku silników okrętowych (2004, 2005)
 • analiza marketingowa rynku sprężarek w Polsce (2002)
 • kompleksowa analiza ekonomiczno-finansowa, handlowa, marketingowa, strategie rozwoju (1994)
 • diagnoza stanu podatkowego Przedsiębiorstwa oraz wskazanie możliwości optymalizacji rozliczeń podatkowych w zakresie badanych podatków (1997)
  REFERENCJE
MasiotaMasiota