TURYSTYKA I HOTELARSTWO

OPINIE I PROJEKTY
 • opracowanie kierunków restrukturyzacji hotelu Edison uwzględniające trzy rekomendowane warianty (2009)
  REFERENCJE
 • studium przedinwestycyjne dla modernizowanego Hotelu (1994)
  REFERENCJE
 • opracowanie biznes planu i wniosku o dofinansowanie inwestycji polegającej na rozbudowie hotelu Ilon w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (2004)
  REFERENCJE
 • opracowanie biznes planu przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacji obiektu (2003)
 • opracowanie biznes planu dla modernizacji obiektu hotelowego „STOK” w Wiśle (2000)
  REFERENCJE
 • opracowanie biznes planu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego tj. zakupu i modernizacji obiektu rehabilitacyjno-hotelowego wraz z oceną jego opłacalności (2010)
 • opracowanie biznes planu dla modernizacji obiektu hotelowo-sanatoryjnego w Ustce w kierunku hotelu standardu trzygwiazdkowego z programem usługowym na tle uwarunkowań popytu na usługi planowanego obiektu (1998)
 • zastosowanie instrumentów analizy strategicznej w budowie strategii rozwoju regionów nadmorskich na przykładzie Kołobrzegu (1998)
 • studium przedinwestycyjne hotelu w Poznaniu z elementami analizy marketingowej oraz wielowariantowej projekcji opłacalności przedsięwzięcia (1993)
  REFERENCJE
DORADZTWO
 • doradztwo w zakresie opracowania wniosku oraz opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej w Tucholi w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (2005)
MasiotaMasiota