Informujemy, że Centrum Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o.
świadczy usługi w zakresie audytów i wdrożeń RODO

WYROBY GUMOWE

  • opracowanie dla czołowego polskiego producenta opon, działającego na terenie Wielkopolski, planu finansowego na lata 2011-2013 z uwzględnieniem programu inwestycyjnego wynikającego z kierunków restrukturyzacji (2011)
  • diagnoza struktury kosztów i ocena metodologii obliczania TKW dla czołowego polskiego producenta opon działającego na terenie Wielkopolski (2010)
MasiotaMasiota