O NAS

”Do każdego przypadku
podchodzimy indywidualnie

Centrum Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o. (dawniej Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej Sp. z o.o.) jest spółką konsultingową zajmującą się kompleksowym doradztwem w zakresie finansów, organizacji i zarządzania, rachunkowości, przekształceń własnościowych i wycen przedsiębiorstw oraz marketingu i informatyki. Realizuje również doradztwo prawne we współpracy z kancelariami prawnymi, a także doradztwo podatkowe.

CEG Sp. z o.o. jest autorem licznych strategii rozwoju firm, w tym również strategii marketingowych oraz wielu analiz prywatyzacyjnych oraz restrukturyzacyjnych, które stały się narzędziem sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Nasi klienci to podmioty samorządowe oraz przede wszystkim duże i średnie podmioty gospodarcze.

Podejmowanie działań eksperckich w tak zróżnicowanych obszarach tematycznych możliwe jest przede wszystkim dzięki znaczącemu potencjałowi intelektualnemu tworzonemu przez specjalistyczne zespoły ekspertów i konsultantów Centrum. Rekrutują się oni nie tylko spośród kadry naukowców Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Poznaniu, lecz również z pracowników Prawa, Socjologii i innych Wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także przedstawicieli Politechniki Poznańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Niebagatelną rolę w rozwiązywaniu problemów firm z różnorodnych branż odgrywają również rzeczoznawcy z praktyki gospodarczej oraz prawnicy i doradcy podatkowi.

”Dążymy do pełnego
zrozumienia oczekiwań
naszych klientów

W przedsięwzięciach wymagających zastosowania bezpośrednich badań marketingowych bliższego otoczenia rynkowego firm pomocni są także studenci ostatnich lat studiów. Dzięki posiadanej wiedzy i dyspozycyjności zapewniają oni przeprowadzenie wywiadów ankietowych i innych działań identyfikacyjnych w etapie prac diagnostycznych.
Zdobyte doświadczenia oraz wiedzę metodologiczną niemal od początku swego istnienia Centrum Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o. wykorzystywała nie tylko dla realizacji projektów lecz również – niejako na marginesie działalności podstawowej – do wartościowania firm i oceny ich atrybutów w ramach konkursów i rankingów firm i instytucji finansowych. Środowisko przedsiębiorców ze swej natury skore jest do konkurowania, wzajemnych porównań, rywalizacji i równania do najlepszych, co w ekonomii określone jest terminem benchmarkingu. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają kluby i stowarzyszenia biznesowe, wiodące tytuły prasowe i inne środki masowego przekazu.

Centrum Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o. w Poznaniu spełnia wymagania formalne w zakresie przeprowadzania analiz przedsiębiorstwa na wyżej wymienionych płaszczyznach, ich finansowania oraz kwalifikacji wymaganych od osób dokonujących analiz.

MasiotaMasiota