USŁUGI

restrukturyzacja przedsiębiorstw

pozyskiwanie finasowania

ochrona wierzycieli

udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych przed Sądem

doradztwo podatkowe – biznesowe – prawne

profesjonalne zastępstwo przed Sądem

udział licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego

wsparcie ekonomiczne

audyty przedsiębiorstw

Centrum Ekspertyz Gospodarczych Restrukturyzacje to zespół wykwalifikowanych oraz doświadczonych specjalistów różnych dziedzin, w tym głównie prawników i ekonomistów. Dzięki tak różnorodnemu doborowi współpracowników możemy skutecznie i efektywnie doradzać, tworzyć różnego rodzaju opinie, plany i strategie.

W zakres świadczonych przez nas usług wchodzą m.in. restrukturyzacja przedsiębiorstw, kompleksowe audyty przedsiębiorstw, pozyskiwanie finansowania, a także szeroko pojęte doradztwo, w tym w szczególności prawne, podatkowe i biznesowe.

Dodatkowo, jako zespół posiadający ekspertów ze stosownymi uprawnieniami, możemy występować z ramienia Sądu w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych pełniąc m.in. funkcję tymczasowego nadzorcy sądowego, syndyka bądź zarządcy.

W ramach naszych usług w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego oferujemy między innymi kompleksową i profesjonalną pomoc dla przedsiębiorców niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. W jej zakres wchodzi przede wszystkim przeprowadzenie dokładnego audytu przedsiębiorstwa, stworzenie i wdrożenie dedykowanego planu restrukturyzacyjnego, wsparcie w kontaktach i negocjacjach z wierzycielami, bankami i innymi instytucjami, a także bieżące doradztwo w podejmowaniu ważnych decyzji.

Co więcej, dzięki temu że w skład naszego zespołu wchodzą również radcowie prawni, możemy zaoferować Państwu także profesjonalne zastępstwo przed Sądem we wszelkich postępowaniach, w tym także w postępowaniach restrukturyzakcyjnych.

Poza doradztwem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw w kryzysie, oferujemy także pomoc w przeprowadzeniu restrukturyzacji rozwojowej. W ramach tej usługi dokonujemy m.in. analizy potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa, analizy rynku i otoczenia konkurencyjnego, sporządzamy strategię rozwoju i pomagamy w jej realizacji. W miarę indywidualnych potrzeb oferujemy także pomoc w pozyskiwaniu finansowania z funduszy krajowych, jak i unijnych.

MasiotaMasiota