O NAS

Centrum Ekspertyz Gospodarczych Restrukturyzacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką konsultingową zajmującą się kompleksowym doradztwem w zakresie finansów, organizacji i zarządzania, rachunkowości, przekształceń własnościowych i wycen przedsiębiorstw oraz marketingu i informatyki. Realizuje również doradztwo prawne we współpracy z kancelariami prawnymi, a także doradztwo podatkowe.

Współpracownicy Spółki są autorami licznych strategii rozwoju firm, w tym również strategii marketingowych oraz wielu analiz prywatyzacyjnych oraz restrukturyzacyjnych, które stały się narzędziem sprawnego zarządzania przedsiębiorstw. Ich klienci to podmioty samorządowe oraz przede wszystkim duże i średnie podmioty gospodarcze.

 W związku z szerokim zakresem działalności Spółka angażuje interdyscyplinarne, specjalistyczne zespoły naukowców i praktyków z wielu dyscyplin wiedzy i dziedzin gospodarki, dzięki którym możliwe jest rozwiązywanie najbardziej skomplikowanych problemów i wspomaganie podejmowanie strategicznych decyzji przedsiębiorców, samorządowców, a także instytucji wymiaru sprawiedliwości.

 Podejmowanie działań eksperckich w tak zróżnicowanych obszarach tematycznych możliwe jest przede wszystkim dzięki znaczącemu potencjałowi intelektualnemu tworzonemu przez specjalistyczne zespoły ekspertów i konsultantów Spółki. Rekrutują się oni nie tylko spośród kadry naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, lecz również z pracowników Wydziału Prawa i innych Wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także przedstawicieli Politechniki Poznańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Niebagatelną rolę w rozwiązywaniu problemów firm z różnorodnych branż odgrywają również rzeczoznawcy z praktyki gospodarczej oraz prawnicy i doradcy podatkowi.

MasiotaMasiota