ZESPÓŁ

Centrum Ekspertyz Gospodarczych Restrukturyzacje tworzy zespół wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin. Dzięki połączeniu swojej wiedzy i umiejętności możemy podejmować się rozwiązywania nawet najbardziej skomplikowanych zadań i wspierać naszych klientów w wielu obszarach.

Spośród wielu konsultantów i współpracowników Spółki do głównych członków naszego zespołu należą:

 

Krzysztof Jakoktochce

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest Radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, Doradcą Restrukturyzacyjnym (wpisany na listę osób posiadających licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości – nr licencji 1128), a także Prezesem Zarządu spółki Centrum Ekspertyz Gospodarczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (CEG) i Centrum Ekspertyz Gospodarczych Restrukturyzacyjne Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

Zakres jego specjalizacji obejmuje procedurę cywilną, prawa gospodarcze, a także prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Aktywnie doradza również w zakresie pozyskiwania funduszy z programów krajowych, jak i unijnych.

Od 2017 roku wielokrotnie wyznaczany syndykiem, zarządcą oraz nadzorcą sądowym w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

W ramach działalności CEG dobiera zespoły ekspertów do poszczególnych zadań, a także merytorycznie uczestniczy w wykonywaniu rozmaitych zleceń związanych z działalnością tego podmiotu, w tym przy sporządzaniu opinii dla sądów i prokuratur.

 

Jacek Masiota

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Doświadczony doradca w zakresie fuzji i przejęć, partner zarządzający jednej z wiodących kancelarii prawnych w Poznaniu. Jest doktorem nauk ekonomicznych. Specjalizuje się zarówno w prawie bankowym, prawie spółek, jak i w prawie sportowym. W zakresie jego zainteresowań w zakresie prawa sportowego są zarówno regulacje dotyczące związków sportowych, PZPN, FIFA i UEFA, jak i zagadnienia kontraktów sportowych, praw do marki, czy też praw do wizerunku. Członek wielu Rad Nadzorczych. Autor licznych publikacji naukowych.

 

Piotr Bober

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz były pracownik naukowy Uniwersytety Ekonomicznego w Poznaniu w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa. Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z dziedziny ekonomii.

Jego dorobek naukowo-badawczy koncentruje się wokół problematyki zasobów przedsiębiorstwa oraz ryzyka w działalności gospodarczej. Wykładowca uniwersytecki przedmiotów z obszaru Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw. Prowadzi szkolenia i wykłady autorskie na temat zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i zarządczej oraz prywatyzacji i metod wyceny przedsiębiorstw. Autor szeregu publikacji z zakresu finansów i ekonomii m.in. dla wydawnictw FORUM i INFOR. Współautor szkoleń dla doradców z zakresu tworzenia biznesplanów.

Od 1994 roku aktywnie uczestniczy w praktyce gospodarczej. Współpracuje jako doradca oraz jako ekspert w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, budowania strategii oraz zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Autor licznych opinii i ekspertyz dla instytucji państwowych i podmiotów prywatnych.

 

Marcin Domański

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, na kierunku Finanse i Rachunkowość. Doktorant w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Specjalista z zakresu analizy ekonomicznej, wyceny przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych. Współautor licznych wycen przedsiębiorstw, analiz ekonomicznych oraz opinii i ekspertyz dla instytucji państwowych i podmiotów prywatnych.

Doradzał w licznych transakcjach doradztwa w zakresie pozyskania kapitału dla spółek z rynku kapitałowego (emisje akcji/obligacji) oraz z dotacji unijnych i krajowych.

MasiotaMasiota