BRANŻA MOTORYZACYJNA

OPINIE I PROJEKTY
  • przygotowanie opinii w sprawie kwalifikacji kosztów w związku prowadzonymi robotami budowlanymi w obiekcie handlowo-usługowym (1996)
ANALIZY
  • analiza przedprywatyzacyjna przygotowana na zlecenie Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (1995)
  • diagnoza poprawności operacji księgowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w związku z użytkowaniem nieruchomości (1996)
MasiotaMasiota