HANDEL, USŁUGI, SZKOLNICTWO

OPINIE I PROJEKTY
 • opracowanie Wstępnego studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego Kampus Muzyczny w zakresie ZSM – Wariant V (2010)
 • opracowanie nt. rozwoju centrów handlowych w Lesznie – szanse i zagrożenia dla Starówki w świetle badań empirycznych (2008)
 • opracowanie dotyczące wpływu Międzynarodowych Targów Poznańskich na rozwój miasta Poznania i regionu poznańskiego (1998)
  REFERENCJE
 • opracowanie strategiI rozwoju handlu kupieckiego (2002)
 • wykonanie opinii nt. firm zgłoszonych do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP (2001)
  REFERENCJE
 • współpraca nad „Projektem strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” (2000)
  REFERENCJE
 • przeprowadzenie szkolenia nt. zarządzania i współpracy w zespole (2000)
 • obsługa w zakresie prowadzenia inwestycji (1998)
ANALIZY
 • opracowanie ekspertyzy „Wpływ Przemysłu Targowego w Polsce na gospodarkę” (2009)
 • opracowanie ekspertyzy „Wpływ kryzysu finansowego na bieżącą działalność i perspektywy przemysłu targowego w Polsce” (2009)
 • wykonanie ekspertyzy z zakresu doradztwa podatkowego (2000)
 • wykonanie ekspertyzy dotyczącej strategii cenowych sieci hotelowych w miastach targowych (2009)
 • przeprowadzenie badań marketingowych (1994)
MasiotaMasiota