INSTYTUCJE ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

OPINIE I PROJEKTY
 • przeprowadzenie procesu prywatyzacji i udostępnienia akcji Zakładów Starachowickich „STAR” S.A. (1995)
 • opracowanie raportu z realizacji polityki przemysłowej za rok 1993 oraz I kwartał 1994 (1994)
 • opracowanie „Prezentacja NFOŚ” (1993)
  REFERENCJE
ANALIZY
 • ocena programu naprawczego przedsiębiorstwa państwowego Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego (2003)
 • ocena programu naprawczego Przedsiębiorstwa Państwowego Komunikacji Samochodowej w Kaliszu (2003)
 • zbadanie stanu ekonomiczno-produkcyjnego oraz strategia działalności Gospodarstwa Rybackiego Skarbu Państwa w Gosławicach (2000)
  REFERENCJE
 • analiza prawna, ekonomiczno-finansowa, marketingowa, systemów organizacji i zarządzania, strategia przedprywatyzacyjna, wycena wartości przedsiębiorstwa – Metalexportu Sp. z o.o. (1995)
 • wykonanie ekspertyzy w sprawie zawieszenia kursowania pociągów na wybranych liniach w województwie poznańskim (1995)
 • analiza perspektywy funkcjonowania Agencji Rynku Rolnego (1994)
DORADZTWO
 • uczestnictwo w bieżących konsultacjach i wykonywanie ekspertyz dla Wydziału Działalności Gospodarczej (1993-1997)
WYCENY
 • wycena przedsiębiorstwa ORED w Poznaniu (2003)
 • wycena wartości Międzynarodowych Targów Poznańskich (1995)
 • wycena Przedsiębiorstwa Budownictwa Melioracyjnego BUDOMEL w Poznaniu (1994)
MasiotaMasiota