TRANSPORT I KOMUNIKACJA

OPINIE I PROJEKTY
 • opracowanie Pięcioletniego Planu Rozwoju przedsiębiorstwa w kontekście polityki transportowej, uwzględniającej zapotrzebowanie na świadczenie usług w tym zakresie (2011)
 • przygotowanie raportu z badań dotyczących korzystania przez podróżnych z biletów jednorazowych MPK Sp. z o.o. w Poznaniu (2007)
  REFERENCJE
 • opracowanie koncepcji organizacji lokalnego transportu zbiorowego dla Miasta Poznania wraz z konstrukcją formalno-prawną ich wdrożenia oraz określeniem ich skutków ekonomiczno-finansowych (2005)
 • opracowanie kierunków restrukturyzacji działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu (2004)
 • opracowanie dotyczące określenia korzyści dla klienta z posiadania KOMKARTY jako nowoczesnego rozwiązania w zakresie opłat (2004)
 • obsługa przetargu na dostawę taboru dla PST (1996)
WYCENY
 • wycena akcji przedsiębiorstwa metodą majątkową oraz metodą dochodową (2006)
  REFERENCJE
 • wycena Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Poznaniu i opracowanie biznes planu (2003)
 • wycena wartości udziałów (1995)
ANALIZY
 • badania marketingowe dotyczące korzystania przez podróżnych z biletów 7-dniowych oraz z biletów okresowych (2005)
  REFERENCJE
 • analiza opłacalności wymiany taboru autobusowego w mieście Poznaniu (1995)
 • analiza dotycząca przekształceń systemu organizacji i zarządzania MPK na tle założeń polityki komunalnej miasta Poznania (1995)
MasiotaMasiota